#
13
189
189

Informació Municipal

A través d'Internet volem difondre una ferma vocació. Esperem que aquesta pàgina web siga un transitat lloc de trobada entre l'Ajuntament i tots els ciutadans. Esta pàgina pretén també ser un servici útil per als veïns de Costur, ja que en ella apareixerà informació municipal. Esta web brindarà la possibilitat per a que el nostre municipi siga conegut per tots, oferint informació sobre la…